Movie Vikalp (2011) Songs Free Mp3 Lyrics


Star Cast: Pankaj Berry, Abhay Joshi, Jyoti Joshi

Director: Sachin P. Karande

Producer(s): Subhash Dudani, Keshar K. Shinde, Parmeshwar Vyas

Music Director(s): Dev Sikandar, Vijay Narayan

Lyricist(s): Kuku Prabhas

Composer(s): Dev Sikandar, Vijay Narayan

Published date: 2016-08-04T09:47:18+00:00

Release date: 7th January, 2011

IMDB Rating:  Vikalp (2011)  on IMDb

Author: Mp3Dhol

AMP Version


All Songs from movie Vikalp (2011) Free Mp3 Lyrics